Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 19.09.2017 от 11:30ч.

04 Септември 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 19.09.2017 от 10:30ч.

04 Септември 2017 Виж повече

Публичен търг с явно наддаване - 16.08.2017г от 11:00ч.

31 Юли 2017 Виж повече

Профил на купувача

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Правец

25 Август 2017 Виж повече

Изпълнение на СМР по проект "Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец", финансиран по програма ПУД...

24 Юли 2017 Виж повече

Изпълнение на СМР на обект ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица

21 Юли 2017 Виж повече

Обяви

Съобщение до г-н Александър Наумов Николов

СЪОБЩЕНИЕ: ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ НИКОЛОВ     В качеството Ви на собственик на УПИ ІІ-123, кв. 26, с. Рав...

07 Септември 2017 Виж повече

Обявление за класирани кандидати по проект - BG05M9OP001-...

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на ...

04 Септември 2017 Виж повече

Обявление - допуснатите на интервю кандидати за работа по...

 Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на...

01 Септември 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?