Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 10.01.2018 от 9:30ч.

19 Декември 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 10.01.2018 от 10:30ч.

19 Декември 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 11.01.2018 от 11:30ч.

19 Декември 2017 Виж повече

Профил на купувача

Изпълнение на СМР по "Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Правец"

29 Декември 2017 Виж повече

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

22 Декември 2017 Виж повече

"Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на община Правец по подмярка 7.2 от "Прог...

15 Декември 2017 Виж повече

Обяви

Програма на община Правец за управление и разпореждане с ...

Програма на община Правец за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост през 2018г.

18 Януари 2018 Виж повече

Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

15 Януари 2018 Виж повече

Обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на об...

П О К А Н Аза обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на община Правец за 2018г.На основание чл...

05 Януари 2018 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?