Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 23.05.2017 от 10:30ч.

10 Май 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 23.05.2017 от 11:30ч.

10 Май 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 23.05.2017 от 14:00ч.

10 Май 2017 Виж повече

Профил на купувача

Реконструкция и модернизация на дворно пространство на ДГ "Здравец" УПИ I, находяща се в кв. 33, гр. Правец

25 Април 2017 Виж повече

Публично състезание: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение н...

01 Февруари 2017 Виж повече

Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

13 Януари 2017 Виж повече

Обяви

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Община Правец Обявява открит обществен достъп до постъпила информация, по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от...

23 Май 2017 Виж повече

Допълване в Програмата на община Правец за управление и р...

ДОПЪЛНЕНИЕ на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 20...

19 Май 2017 Виж повече

Дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Община Пр...

Дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Община Правец - 26.05.2017г. от 9:00ч. в Заседателната зала...

19 Май 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?