Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 24.07.2018 от 9:30ч.

10 Юли 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 18.07.2018 от 10:30ч.

03 Юли 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 18.07.2018 от 11:30ч.

03 Юли 2018 Виж повече

Профил на купувача

"Основен ремонт на Общежитие към ПГПЧЕ "Алеко Константинов и ОУ „Васил Левски" гр. Правец"

06 Юли 2018 Виж повече

Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с. Осиковица

21 Юни 2018 Виж повече

"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

15 Юни 2018 Виж повече

Обяви

Допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И Р...

Допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 20...

19 Юли 2018 Виж повече

Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценк...

18 Юли 2018 Виж повече

Покана за обществено обсъждане отчета за касовото изпълне...

П О К А Н Аза обществено обсъждане отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Правец за 2017 г.На ...

16 Юли 2018 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?