Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 07.03.2017 от 11:00ч.

20 Февруари 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 07.03.2017 от 15:00ч.

20 Февруари 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 07.03.2017 от 14:00ч.

20 Февруари 2017 Виж повече

Профил на купувача

Публично състезание: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение н...

01 Февруари 2017 Виж повече

Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

13 Януари 2017 Виж повече

Публично състезание: "Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на ...

03 Януари 2017 Виж повече

Обяви

Инвестиционно намерение с. Своде

20 Март 2017 Виж повече

Съoбщение, във връзка с чл. 62, ал. 1 от ЗВ, от Басейнова...

20 Март 2017 Виж повече

Инвестиционно намерение гр. Правец - "ГРИППА" АД

Инвестиционно намерение гр. Правец - "ГРИППА" АД

20 Март 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?