Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 18.07.2017 от 9:00ч.

03 Юли 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 19.07.2017г от 11:30ч.

03 Юли 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 14.07.2017 от 9:00ч.

26 Юни 2017 Виж повече

Профил на купувача

Изпълнение на СМР по проект "Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец", финансиран по програма ПУД...

24 Юли 2017 Виж повече

Изпълнение на СМР на обект ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица

21 Юли 2017 Виж повече

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец

22 Юни 2017 Виж повече

Обяви

Инвестиционно намерение с. Джурово

Инвестиционно намерение с. Джурово

25 Юли 2017 Виж повече

Допълване в Програмата на община Правец за управление и р...

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА...

21 Юли 2017 Виж повече

Заповед №: РД-02-15-62

ЗАПОВЕД № РД-02-15-62 от 05.07.2017 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разре...

19 Юли 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?