Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 19.06.2018 от 10:30ч.

04 Юни 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 19.06.2018 от 11:30ч.

04 Юни 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 19.06.2018 от 14:00ч.

04 Юни 2018 Виж повече

Профил на купувача

Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с. Осиковица

21 Юни 2018 Виж повече

"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

15 Юни 2018 Виж повече

"Ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, гр. Правец"

01 Юни 2018 Виж повече

Обяви

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подб...

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG...

21 Юни 2018 Виж повече

Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценк...

19 Юни 2018 Виж повече

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно конс...

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP0...

19 Юни 2018 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?