Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 17.11.2017 от 9:30ч.

31 Октомври 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 16.11.2017 от 11:30ч.

31 Октомври 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 14.11.2017 от 14:00ч.

31 Октомври 2017 Виж повече

Профил на купувача

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напреж...

02 Ноември 2017 Виж повече

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Правец

25 Август 2017 Виж повече

Изпълнение на СМР по проект "Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец", финансиран по програма ПУД...

24 Юли 2017 Виж повече

Обяви

Допълване в Програмата на община Правец за управление и р...

Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 20...

16 Ноември 2017 Виж повече

Заповед №3-716 от 31.10.2017г.

Заповед №3-716 от 31.10.2017г.

31 Октомври 2017 Виж повече

СЪобщение до г-жа Мария Коцова Дамянова

Уважаема г-жо Дамянова,В качеството Ви на съсобственик на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-633, кв. 80, гр...

27 Октомври 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?