Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 11.05.2017 от 10:30ч.

24 Април 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 11.05.2017 от 11:30ч.

24 Април 2017 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 11.05.2017 от 14:00ч.

24 Април 2017 Виж повече

Профил на купувача

Реконструкция и модернизация на дворно пространство на ДГ "Здравец" УПИ I, находяща се в кв. 33, гр. Правец

25 Април 2017 Виж повече

Публично състезание: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение н...

01 Февруари 2017 Виж повече

Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

13 Януари 2017 Виж повече

Обяви

Дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Община Пр...

Дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Община Правец - 28.04.2017г. от 9:00ч. в Заседателната зала...

21 Април 2017 Виж повече

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Община Правец Обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от ...

21 Април 2017 Виж повече

Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

21 Април 2017 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?