Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 11:30ч.

30 Октомври 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 10:30ч.

30 Октомври 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 11:00ч.

30 Октомври 2018 Виж повече

Профил на купувача

"Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец"

12 Ноември 2018 Виж повече

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на община Правец

31 Октомври 2018 Виж повече

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напреж...

31 Октомври 2018 Виж повече

Обяви

Съобщение на ОД "Земеделие" - София област

Уведомявам всички заинтересовани ползватели и земеделски стопани, подали заявления за участие в споразумени...

15 Ноември 2018 Виж повече

Протокол от конкурс за главен архитект

09 Ноември 2018 Виж повече

Съобщение до заинтересованите лица

СЪОБЩЕНИЕДОЯВОР ИВАНОВ ВАСИЛЕВДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВГЕРГАНА ДИМИТРОВА МАНОВАДИМИТЪР ДИМИТРОВ БЪРЗАКОВТОД...

09 Ноември 2018 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?