Обяви

Технически сътридник - Секретар

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-СЕКРЕТАРКратко описание на длъжността:• Осъществява организационно-техническа ...

21 Юни 2018   Прочети ...


Сътрудник "Опазване и осигуряване на обществения ред и чистота на обществените места"

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИСЪТРУДНИК „ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА”Кратко опис...

21 Юни 2018   Прочети ...


Общинска администрация - Правец търси да назначи - Горски инспектор

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИГОРСКИ ИНСПЕКТОРКратко описание на длъжността • Опазване на общинските горски територии от незаконн...

21 Юни 2018   Прочети ...


Общинска администрация - Правец търси да назначи - Електротехник

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИЕЛЕКТРОТЕХНИКМинимални и специфични изисквания за длъжността:• Образователна  степен: средно-технич...

21 Юни 2018   Прочети ...


Общинска администрация - Правец търси да назначи - Ръководител Автогара

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИРЪКОВОДИТЕЛ АВТОГАРАКратко описание на длъжността:• Организира и контролира цялостната работа и дей...

21 Юни 2018   Прочети ...


Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

21 Юни 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 20.06.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-БОТЕВГРАД КЪМ 20.06.2018 г.Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за...

21 Юни 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

19 Юни 2018   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова ...

19 Юни 2018   Прочети ...


Съобщение до г-жа Цветана Здравкова и Весела Здравкова-Капева

СЪОБЩЕНИЕДОГ- ЖА  ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ЗДРАВКОВАДО Г-ЖА ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА- КАПЕВАУважаем г-жо Здравкова,Уважаем г-жо Здравкова Капева,     ...

18 Юни 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?