Обяви

Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

18 Октомври 2017   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н КРАСИН ЕНГЕЛС РАНГЕЛОВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-111/ 11.03.2014г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на  ПИ 58030.111.046 в  План на новообар...

17 Октомври 2017   Прочети ...


Съобщение до наследниците на г-жа Гана Рачова Ценова

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА  НАДЯ СТЕФАНОВА СТОЕВА - АСЕНОВА ДО Г-Н СИМЕОН АСЕНОВ АСЕНОВ ДО Г-ЖА  ПОЛИ ТОДОРОВА НЕТОДИЕВА ДО Г-ЖА ЦОНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА ДО Г-...

05 Октомври 2017   Прочети ...


Съобщение до наследниците на г-н Бончо Петков

СъобщениеДОГ-ЖА ИВА БОНЧЕВА СТОЯНОВАГ-ЖА ЦВЕТАНКА БОНЧЕВА МИХАЙЛОВАГ-ЖА ТАНЯ ПАВЛИНОВА ПАВЛОВАГ-ЖА ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ПАВЛОВАУведомявам Ви, че със з...

05 Октомври 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

03 Октомври 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

21 Септември 2017   Прочети ...


Обявление за класирани кандидати по проект - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуг...

04 Септември 2017   Прочети ...


Обявление - допуснатите на интервю кандидати за работа по говор - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

 Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услу...

01 Септември 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Джурово

Инвестиционно намерение с. Джурово

01 Септември 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

29 Август 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?