Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16:00 часа на 2 март 2018 г. на кандидатите за „медиатор” по Проект „Център за семейно кон...

27 Февруари 2018   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година

Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година

22 Февруари 2018   Прочети ...


Съобщение до г-жа Вунка Накова Цветкова-Фичева и г-н Атанас Цеков Петков

Уважаема г-жо Цветкова - Фичева, Уважаеми г-н Петков, Общинска администрация на Oбщина Правец, Ви уведомява, че e издадена Заповед № З-49/18.01.201...

22 Февруари 2018   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

19 Февруари 2018   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 26 февруари 2018 г. на кандидатите за „медиатор” по Проект „Център за семейн...

16 Февруари 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение на Община Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

15 Февруари 2018   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16:00 часа на 15 февруари 2018г. на кандидатите за „медиатор” по Проект „Център за семейно...

13 Февруари 2018   Прочети ...


Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснатите кандидати за работа по проект „Предоставяне на социални услуги в домашна среда”

12 Февруари 2018   Прочети ...


Кампания за регистриране на кучета

Общинска администрация Правец напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2018 год.Регистрацията и пререгистрац...

09 Февруари 2018   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

02 Февруари 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?