Обяви

Заповед №3-716 от 31.10.2017г.

Заповед №3-716 от 31.10.2017г.

31 Октомври 2017   Прочети ...


СЪобщение до г-жа Мария Коцова Дамянова

Уважаема г-жо Дамянова,В качеството Ви на съсобственик на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-633, кв. 80, гр. Правец, Ви уведомявам, че със заповед ...

27 Октомври 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

26 Октомври 2017   Прочети ...


Заповед №3-676 от 25.10.2017г.

Заповед №3-676 от 25.10.2017г.

25 Октомври 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

18 Октомври 2017   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н КРАСИН ЕНГЕЛС РАНГЕЛОВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-111/ 11.03.2014г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на  ПИ 58030.111.046 в  План на новообар...

17 Октомври 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

03 Октомври 2017   Прочети ...


Проект за Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на община Правец 2015-2020 год

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територия...

03 Октомври 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

21 Септември 2017   Прочети ...


Обявление за класирани кандидати по проект - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуг...

04 Септември 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?