Обяви

Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

21 Август 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Равнище

Инвестиционно намерение с. Равнище

21 Август 2017   Прочети ...


Обявление - прием на кандидати за работа по говор - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

Във връзка с изпълнение на Договор на Община Правец №BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги ...

18 Август 2017   Прочети ...


Обяви за свободни работни места в ДГ "Здравец" гр. Правец

ДЕТЕГЛЕДАЧ  В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ Изисквания за заемане на длъжността1. Средно образование2. Стаж по специалността с предимство3. Умение за раб...

17 Август 2017   Прочети ...


Съобщение с. Осиковица

16 Август 2017   Прочети ...


Съобщение с. Джурово

16 Август 2017   Прочети ...


Съобщение до г-н Николай Дуковски и г-н Пламен Христов

СЪОБЩЕНИЕ: ДОГ-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДУКОВСКИДО Г-Н ПЛАМЕН БОНЧЕВ ХРИСТОВ  Уведомявам Ви, че със заповед № З-223/ 24.04.2017г. на Кмета на община Прав...

10 Август 2017   Прочети ...


Съобщение до наследниците на Васил Петков Дуковски

СЪОБЩЕНИЕ: ДО Г-Н ПЛАМЕН БОНЧЕВ ХРИСТОВДОГ-ЖА МАЯ АЛЕКСАНДРОВА НЕЙКОВА ДОГ-ЖА ЙОАНА ХРИСИМИРОВА ИВАНОВАДОГ-Н РАДОСЛАВ БОНЧЕВ ХРИСТОВДОГ-ЖА СВЕТЛАНА...

10 Август 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Видраре и с. Калугерово

Инвестиционно намерение с. Видраре и с. Калугерово

03 Август 2017   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 31.07.2017

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА  КЪМ  31.07.2017 г.1.    Главен експерт в гр. Ботевград / висше2.    Младши експерт  в гр...

01 Август 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?