Обяви

Обявление - допуснатите на интервю кандидати за работа по говор - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

 Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услу...

01 Септември 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Джурово

Инвестиционно намерение с. Джурово

01 Септември 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

29 Август 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

21 Август 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Равнище

Инвестиционно намерение с. Равнище

21 Август 2017   Прочети ...


Обявление - прием на кандидати за работа по говор - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

Във връзка с изпълнение на Договор на Община Правец №BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги ...

18 Август 2017   Прочети ...


Обяви за свободни работни места в ДГ "Здравец" гр. Правец

ДЕТЕГЛЕДАЧ  В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ Изисквания за заемане на длъжността1. Средно образование2. Стаж по специалността с предимство3. Умение за раб...

17 Август 2017   Прочети ...


Съобщение с. Осиковица

16 Август 2017   Прочети ...


Съобщение с. Джурово

16 Август 2017   Прочети ...


Съобщение до г-н Николай Дуковски и г-н Пламен Христов

СЪОБЩЕНИЕ: ДОГ-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДУКОВСКИДО Г-Н ПЛАМЕН БОНЧЕВ ХРИСТОВ  Уведомявам Ви, че със заповед № З-223/ 24.04.2017г. на Кмета на община Прав...

10 Август 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?