Обяви

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 9.03.2018

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА РЕГИОНА КЪМ 09.03.2018г./Длъжност, Месторабота, Образование/    1.    Директор ...

09 Март 2018   Прочети ...


Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

09 Март 2018   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова ...

07 Март 2018   Прочети ...


Съобщение до г-н Димитър Николов Топалов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До Г-н Димитър Николов ТопаловУведомявам Ви, че със заповед № З-99/ 30.01.2018г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за По...

06 Март 2018   Прочети ...


Община Правец търси да назначи "Изпълняващ длъжността Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа "Свети Иван Рилски", с.Разлив

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИИзпълняващ длъжността Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа “Свети Иван Рилски”, с.Ра...

06 Март 2018   Прочети ...


До собствениците на домашни кучета

Общинска администрация на община Правец, уведомява всички собственици на домашни кучета, че съгласно изисквания на Закона за ветеринарно медицинска...

28 Февруари 2018   Прочети ...


Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община ПРАВЕЦ

Община Правец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрира...

28 Февруари 2018   Прочети ...


Списък на общински ПМЛ - Община Правец 2018

"На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, община Правец обявява списък наобщинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване"

28 Февруари 2018   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16:00 часа на 2 март 2018 г. на кандидатите за „медиатор” по Проект „Център за семейно кон...

27 Февруари 2018   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година

Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година

22 Февруари 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?