Обяви

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

21 Юни 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 20.06.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-БОТЕВГРАД КЪМ 20.06.2018 г.Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за...

21 Юни 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

19 Юни 2018   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова ...

19 Юни 2018   Прочети ...


Съобщение до г-жа Цветана Здравкова и Весела Здравкова-Капева

СЪОБЩЕНИЕДОГ- ЖА  ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ЗДРАВКОВАДО Г-ЖА ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА- КАПЕВАУважаем г-жо Здравкова,Уважаем г-жо Здравкова Капева,     ...

18 Юни 2018   Прочети ...


"Процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда"

ОБЩИНА  ПРАВЕЦВъв връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в домашна среда” за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничени...

15 Юни 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 13.06.2018

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 13.06.2018СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”- БОТ...

14 Юни 2018   Прочети ...


Съобщение до заинтересуваните лица, че е изработен проект "План за газификация на кв.119, 134 и 143"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Правец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) ...

14 Юни 2018   Прочети ...


Съобщение до г-жа Ивайла Пламенова Дочева

Уважаем г-жо Дочева,Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № З-598/09.09.2016 г. на Зам. Кмета на Община Правец за премахване на нез...

14 Юни 2018   Прочети ...


ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА „ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРА...

06 Юни 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?