Обяви

Инвестиционно намерение с. Осиковица

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

05 Юни 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 1.06.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград  към 01.06.2018г.( длъжност; месторабота/населено място; образование )1.    ...

04 Юни 2018   Прочети ...


Съобщение до г-жа Галина Василева Цолова

СЪОБЩЕНИЕДОГ- ЖА ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ЦОЛОВАУважаема  г-жо Цолова,               В качеството Ви на управители на „ФЛОРА СЮД” ЕООД, ЕИК 130996944 и адре...

31 Май 2018   Прочети ...


Съобщение до г-н Димитър Цолов Цолов и г-н Георги Александров Милушев

СЪОБЩЕНИЕДОГ-Н ДИМИТЪР ЦОЛОВ ЦОЛОВГ-Н  ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИЛУШЕВУважаеми  г-н Цолов,Уважаеми г-н Милушев,               В качеството Ви на управит...

31 Май 2018   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ...

25 Май 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 22.05.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград  към 22.05.2018г.1.    Учител, детска градина;  Правец;  Висше2.    Старши у...

23 Май 2018   Прочети ...


До 30 юни 2018 г. предприятията следва да публикуват годишните си финансови отчети за 2017г.

До 30 юни 2018 г. предприятията следва да публикуват годишните си финансови отчети за 2017г.за информация: Петър Захариевтел: 02 9334042        Съг...

22 Май 2018   Прочети ...


Доставка на училищен плод и училищно мляко

ДГ “Индира Ганди”, гр.Правец, ДГ “Здравец”, гр.Правец,  ДГ  “Звънче”, село Джурово и ДГ “Слънце”, с.Осиковица обявяват избор на заявител по схема „...

22 Май 2018   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

18 Май 2018   Прочети ...


Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Община Правец обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършв...

17 Май 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?