Обяви

Съобщение до г-жа Теменужка Ангелова Ринкова

Уважаема г-жо Ринкова,Уведомявам Ви, че със заповед № З-230/ 28.04.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за  изменение на  Плана на нов...

06 Юли 2017   Прочети ...


Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

30 Юни 2017   Прочети ...


Комисията за подбор на персонал обявява допуснатите до събеседване кандидати

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати Във връзка с изп...

28 Юни 2017   Прочети ...


Обява за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ на територията на община Правец

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТОБЯВАОбщина Правец организира процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски зем...

27 Юни 2017   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 27 юни 2017 г. на кандидатите за длъжност „помощник-възпитател” по Проект „Ц...

23 Юни 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ...

22 Юни 2017   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 22 юни 2017г. на кандидатите за длъжности „педагог” и „помощник-възпитател” ...

19 Юни 2017   Прочети ...


Отчет за изпълнение на Бюджет 2016 на Община Правец

П О К А Н Аза обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Правец за 2016 г.На основание чл.140, ал.4 от Закона за п...

19 Юни 2017   Прочети ...


Удължаване на срока по Проект "Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец"

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 16 юни 2017 г. на кандидатите за длъжности „педагог” и „помощник-възпитател”...

12 Юни 2017   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 09.06.2017

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА  КЪМ  09.06.2017 г.1.    Оператор, въвеждане на данни в гр.Ботевград / средно2.    Продав...

12 Юни 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?