Обяви

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

  ОБЯВЛЕНИЕ Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “...

01 Юни 2017   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободни работни места към 23.05.2017

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2017 г. 1. Медицинска сестра в гр.Ботевград – Висше2. Началник смяна в гр.Ботев...

29 Май 2017   Прочети ...


Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Община Правец Обявява открит обществен достъп до постъпила информация, по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извърш...

23 Май 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

ДОПЪЛНЕНИЕ на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 година

19 Май 2017   Прочети ...


Дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Община Правец

Дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Община Правец - 26.05.2017г. от 9:00ч. в Заседателната зала (стая 202) на Община Правец

19 Май 2017   Прочети ...


Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Община Правец Обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършв...

15 Май 2017   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

15 Май 2017   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 10.05.2017

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА  КЪМ  10.05.2017 г.1. Медицинска сестра в гр. Ботевград – Висше2. Работник, кухня в гр. Б...

13 Май 2017   Прочети ...


Заповед за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община Правец

Заповед за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община Правец

10 Май 2017   Прочети ...


Решение №СО-13-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №СО-13-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

05 Май 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?