Обяви

Покана за обществено обсъждане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Правец за 2017г.

П О К А Н Аза обществено обсъждане отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Правец за 2017 г.На основание чл.140, ал.4 от Закона за публ...

16 Юли 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 10.07.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БОТЕВГРАД към 10.07.2018г.Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за...

13 Юли 2018   Прочети ...


Съобщение до Върбан Маринов Вутов

ДО ВЪРБАН МАРИНОВ ВУТОВ - УПРАВИТЕЛ НА „МТВ-ГРУП” ЕООД С. СВОДЕ ОБЩ. ПРАВЕЦСЪОБЩЕНИЕсъгласно чл.32,ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс...

29 Юни 2018   Прочети ...


Списък на лица, които са кандидатствали за работа

СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” - община Правецподредба на кандидатит...

28 Юни 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Осиковица

Промяна на предназначението на КОО-газостанция и обслужваща сграда сбистро за хранене и дострояване на тоалетни, находящи се в имот №005141, с.Осик...

26 Юни 2018   Прочети ...


Списък на допуснатите кандидати до интервю

СПИСЪК НА ЛИЦА,КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА  ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В Д...

25 Юни 2018   Прочети ...


Технически сътридник - Секретар

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-СЕКРЕТАРКратко описание на длъжността:• Осъществява организационно-техническа ...

21 Юни 2018   Прочети ...


Сътрудник "Опазване и осигуряване на обществения ред и чистота на обществените места"

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИСЪТРУДНИК „ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА”Кратко опис...

21 Юни 2018   Прочети ...


Общинска администрация - Правец търси да назначи - Горски инспектор

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИГОРСКИ ИНСПЕКТОРКратко описание на длъжността • Опазване на общинските горски територии от незаконн...

21 Юни 2018   Прочети ...


Общинска администрация - Правец търси да назначи - Електротехник

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИЕЛЕКТРОТЕХНИКМинимални и специфични изисквания за длъжността:• Образователна  степен: средно-технич...

21 Юни 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?