Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

21 Септември 2017 Източник: Община Правец видяна 280 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
 
1. Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 година, както следва:

В раздел IV – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА” се добавя:

„т. 58. Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 372, 390, целият с площ от 683 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска

т. 59. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1227, целият с площ от 1081 кв.м.,находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

т. 60. Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 кв.м., находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2, построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18, по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.”


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?