Обявление - допуснатите на интервю кандидати за работа по говор - BG05M9OP001-2.002-0145-C001

01 Септември 2017 Източник: Община Правец видяна 266 /

 Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец № BG05M9OP001-2.002-0145-C001 по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” и заповед №З-105/05.02.2016г. на Кмета на община Правец:

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисията за подбор на персонала  в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда”  по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” обявява допуснатите на интервю на 04.09.2017г. кандидати.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?