Съобщение до г-н Ивайло Върбанов Лалински

29 Ноември 2017 Източник: Община Правец видяна 237 /

До г-н Ивайло Върбанов Лалински

Уведомявам Ви, че със заповед № З-524/ 30.08.2017г. на Кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 от ЗУТ на ПИ 58030.505.6493, м. Банчовец, гр. Правец, собственост на   наследниците на Цана Стоянова Лалинска за получаване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/.

Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?