Публичен търг с тайно наддаване - 16.08.2017 от 9:00ч.

31 Юли 2017 Източник: Община Правец видяна 350 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 16.08.2017 год. от 09:00 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот - частна общинска собственост, представляващ - „Преместваем търговски обект № 6” с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София.  
Определя начална тръжна месечна наемна цена  - 80.00 (осемдесет) лева без ДДС;
Срок на отдаване  - 3 (три ) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.08.2017 г. до 17.30 ч. на 15.08.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.08.2017 год.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.08.2017 г. 30.08.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?