Наредби

НАРЕДБА №3 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Правец

НАРЕДБА №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища

НАРЕДБА №10 за опазване на околната среда на територията на Община Правец

НАРЕДБА №11 за гробищните паркове на територията на Община Правец

НАРЕДБА №12 за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Правец

НАРЕДБА №14 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участиет

Виж всички ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?