Проекти на наредби и обявления


Списък от файлове

 • 15.11.2016г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №2Преглед
 • 15.11.2016г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №2Преглед
 • 15.11.2016г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №20Преглед
 • 15.11.2016г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №20Преглед
 • 15.11.2016г - Мотиви: Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градиниПреглед
 • 15.11.2016г. - Проект: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градиниПреглед
 • 17.12.2016 - Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект на наредба №2Преглед
 • 17.12.2016 - Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект на наредба №20Преглед
 • 17.12.2016г. - Справка за постъпилите предложения по повод наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градиниПреглед
 • 18.01.2017г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №5Преглед
 • 18.01.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №5Преглед
 • 18.01.2017г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №9Преглед
 • 18.01.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №9Преглед
 • 19.01.2017г. - Справка за постъпилите предложения по повод наредба №9Преглед
 • 19.01.2017г. - Справка за постъпилите предложения по повод наредба №5Преглед
 • 23.05.2017г - Съобщение Наредба №2Преглед
 • 23.05.2017г - Съобщение Наредба №5Преглед
 • 23.05.2017г - Съобщение Наредба №9Преглед
 • 26.05.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №15Преглед
 • 26.05.2017г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №15Преглед
 • 10.07.2017г. - Съобщение наредба №19Преглед
 • 20.08.2017г - Мотиви: Наредба №1Преглед
 • 20.08.2017г - Проект: Наредба №1Преглед
 • 20.08.2017г - Мотиви: Наредба №8Преглед
 • 20.08.2017г - Проект: Наредба №8Преглед
 • 14.09.2017: Съобщение Наредба №27Преглед
 • 25.09.2017г. - Справка предложения Наредба 1Преглед
 • 25.09.2017г. - Справка предложения Наредба 8Преглед
 • 15.11.2017г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №4Преглед
 • 15.11.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №4Преглед
 • 19.12.2017г. - Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект на наредба №4Преглед
 • 26.01.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №11Преглед
 • 26.01.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №11Преглед
 • 26.01.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №8Преглед
 • 26.01.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №8Преглед
 • 1.03.2018г. - Справка предложения Наредба 8Преглед
 • 1.03.2018г. - Справка предложения Наредба 11Преглед
 • 27.03.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5Преглед
 • 27.03.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5Преглед
 • 27.03.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15Преглед
 • 27.03.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15Преглед
 • 27.03.2018г. - Финансова обосновка Наредба №15Преглед
 • 11.04.2018г. - Справка предложения Наредба 5Преглед
 • 11.04.2018г. - Справка предложения Наредба 15Преглед
 • 01.06.2018г. - Проект: Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет- Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 01.06.2018г. - Мотиви: Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет- Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 25.06.2018г. - Проект: Наредба №28Преглед
 • 25.06.2018г. - Мотиви: Наредба №28Преглед
 • 05.07.2018г. – Съобщение: Правилник за организацията и дейността на общински съвет- Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 16.07.2018 - Съобщение относно корекция в Наредба №8Преглед
 • 27.08.2018г. - Съобщение за изменение на Наредба №25Преглед
 • 31.08.2018г. - Проект: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 31.08.2018г. - Мотиви: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 19.09.2018 - Съобщение относно корекция в Наредба №19Преглед
 • 29.10.2018г - Мотиви: Наредба №25Преглед
 • 29.10.2018г - Проект: Наредба №25Преглед
 • 14.11.2018 - Съобщение относно корекция в Наредба №28Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?