Изпълнение на СМР на обект ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на СМР на обект ОУ „Любен Каравелов”, с. Осиковица“


Документация

Обявление

Технически проекти

Договори

Протоколи

  • Протоколи от работата на комисията
    14 Август 2017
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?