Изпълнение на СМР по проект "Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец", финансиран по програма ПУДООС 2017г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на СМР по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец", финансиран по програма ПУДООС 2017г."


Документация

 • Документация за участие
  24 Юли 2017
  Преглед
 • Образци
  24 Юли 2017
  Преглед
 • Становище по чл.232 от ЗОП (I етап)
  04 Август 2017
  Преглед
 • Становище по чл.232 от ЗОП (II етап)
  04 Август 2017
  Преглед

Обявление

Решение

 • Решение за откриване
  24 Юли 2017
  Преглед

Отговори на въпроси

 • Отговор по зададени въпроси
  08 Август 2017
  Преглед
 • Отговори на въпроси
  14 Август 2017
  Преглед

Технически проекти

 • Количествено стойностни сметки
  24 Юли 2017
  Преглед
 • Техническа спецификация
  24 Юли 2017
  Преглед
 • Инвестиционен Проект
  24 Юли 2017
  Преглед

Договори

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?