"Основен ремонт на Общежитие към ПГПЧЕ "Алеко Константинов и ОУ „Васил Левски" гр. Правец"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Основен ремонт на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов и ОУ „Васил Левски“ гр.Правец, включващ фасади, покрив, Ел- и ВиК - инсталации (етапно изпълнение)“


Документация

Обявление

Решение

  • Решение за откриване на процедура
    06 Юли 2018
    Преглед

Договори

Протоколи

  • Доклад и Сертификат от обследване
    06 Юли 2018
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?