„Проектиране и авторски надзор на обект „Гробищен парк – ремонт на обреден дом, благоустрояване на алеи, строителство на ограда и стена за урни

Процедура по договаряне без обявление по чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.79 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Проектиране и авторски надзор на обект „Гробищен парк –  ремонт на обреден дом, благоустрояване на алеи, строителство на ограда и стена за урни“


Обявление

Решение

  • Решение
    24 Октомври 2018
    Преглед
  • Решение за избор на изпълнител
    01 Ноември 2018
    Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?