Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ"


Документация

 • Документациите за участие
  22 Декември 2017
  Преглед
 • Образци
  22 Декември 2017
  Преглед

Обявление

Решение

 • Решение за откриване
  22 Декември 2017
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?