Профил на купувача

"Ремонт на улици и тротоари в регулация на територията на Община Правец"

Открита процедура с предмет: „Ремонт на улици и тротоари в регулация на територията на Община Правец”

25 Януари 2016   Виж ...


Избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Сев...

20 Януари 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - ...

28 Септември 2015   Виж ...


Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2015-2016г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените...

12 Септември 2015   Виж ...


Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализа...

27 Август 2015   Виж ...


"Изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект“ по 2 обособени позиции

 Обособена позиция № 1: „Проектиране и авторски надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица, Община Правец“Обос...

25 Август 2015   Виж ...


Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната пр...

25 Август 2015   Виж ...


"Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 2 обособени позиции"

Обособена позиция 1: „Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проект за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село ...

25 Август 2015   Виж ...


Публична покана за строителство на одобрен по проект "Красива България" Обект: ОДЗ "Здравец" гр. Правец

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”  ОБЕКТ: ОДЗ "ЗДРАВЕЦ", НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ....

21 Август 2015   Виж ...
Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?