Профил на купувача

Открита процедура: "Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец с извън площадкова довежда...

08 Април 2016   Виж ...


Открита процедура: "Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкци...

08 Април 2016   Виж ...


Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 4 обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: „Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 4 обособени позиции":Обособена позиция 1: „Консулта...

07 Април 2016   Виж ...


Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуля...

07 Април 2016   Виж ...


Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по Подмярка 7.2

Открита процедура с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по По...

07 Април 2016   Виж ...


Изработване на инвестиционeн проект във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор за обект "Ремонт и реконструкция на Център за социални услуги"

Открита процедура с предмет:Изработване на инвестиционeн проект във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и ре...

06 Април 2016   Виж ...


Изработване на инвестиционни проекти във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции

Открита процедура с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор по 3 обособени пози...

06 Април 2016   Виж ...


Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор - блок 109

Публична покана с предмет и наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване ...

04 Април 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на Блок 402

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите хар...

01 Април 2016   Виж ...


Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Изпълнител СМР за обекти: 1. Ремонт и промяна на предназначение на помещения общинска собственост в сградата на "бивша поща" за административни дей...

25 Март 2016   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?