Профил на купувача

Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор - блок 109

Публична покана с предмет и наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване ...

04 Април 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на Блок 402

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите хар...

01 Април 2016   Виж ...


Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Изпълнител СМР за обекти: 1. Ремонт и промяна на предназначение на помещения общинска собственост в сградата на "бивша поща" за административни дей...

25 Март 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол

Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефек...

25 Март 2016   Виж ...


Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на в...

07 Март 2016   Виж ...


Доставка при условията на финансов лизинг на един брой лек автомобил , с 4+1 места за нуждите на Община Правец

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на  един брой лек автомобил , с 4+1 места ...

01 Март 2016   Виж ...
"Ремонт на улици и тротоари в регулация на територията на Община Правец"

Открита процедура с предмет: „Ремонт на улици и тротоари в регулация на територията на Община Правец”

25 Януари 2016   Виж ...


Избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Сев...

20 Януари 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - ...

28 Септември 2015   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?