Профил на купувача

Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуля...

07 Април 2016   Виж ...


Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по Подмярка 7.2

Открита процедура с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по По...

07 Април 2016   Виж ...


Изработване на инвестиционeн проект във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор за обект "Ремонт и реконструкция на Център за социални услуги"

Открита процедура с предмет:Изработване на инвестиционeн проект във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и ре...

06 Април 2016   Виж ...


Изработване на инвестиционни проекти във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции

Открита процедура с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор по 3 обособени пози...

06 Април 2016   Виж ...


Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор - блок 109

Публична покана с предмет и наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване ...

04 Април 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на Блок 402

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите хар...

01 Април 2016   Виж ...


Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Изпълнител СМР за обекти: 1. Ремонт и промяна на предназначение на помещения общинска собственост в сградата на "бивша поща" за административни дей...

25 Март 2016   Виж ...


Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол

Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефек...

25 Март 2016   Виж ...


Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на в...

07 Март 2016   Виж ...


Доставка при условията на финансов лизинг на един брой лек автомобил , с 4+1 места за нуждите на Община Правец

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на  един брой лек автомобил , с 4+1 места ...

01 Март 2016   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?