Избори за президент и Национален референдум 2016

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г..

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Списък документи

 • Заповед № 3-610/14.09.2016 за образуване и утвърждаване на избирателните секции на територията на община ПравецПреглед
 • Заповед №З-621 от 19.09.2016Преглед
 • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)Преглед
 • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)Преглед
 • Покана до упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации на 30.09.2016 годинаПреглед
 • Заповед № З-667/05.10.2016 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали в Община Правец от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 годинаПреглед
 • Информационен лист за Национален референдумПреглед
 • Заповед № З-708/21.10.2016 г. за образуване на Подвижна избирателна секция в Община ПравецПреглед
 • СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г. (чл.39, ал.1 от ИК)Преглед
 • СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)Преглед
 • Заповед № З-723/ 31.10.2016гПреглед
 • СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?