Категории

СЪОБЩЕНИЕ

09 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 32 /

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО 

Г-Н ГЕРЧО БАНКОВ КИРКОВ 
Г-ЖА БОША БАНКОВА НИНОВА 
Г-ЖА КИНА РАДКОВА КРЪСТЕВА 
Г-Н НЕДЮ РУСЕВ ЗАПРЯНОВ 
Г-Н НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПАНТАЛЕЕВ 
Г-Н БАНКО НЕДЕВ РУСЕВ 
Г-ЖА СНЕЖАНКА СТОЕВА НИКОЛОВА 
Г-Н КАЛИН СТОЕВ ВЪЛЧЕВ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА 

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот попадащ в границите на строителен полигон на мах. Семкова, с. Видраре, Община Правец, собственост на наследниците на Банко Кирков Иванов.

Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

 

От Общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?