ДГ „Здравец“ обявява свободно работно място за длъжността завеждащ административна служба в детска градина

27 Септември 2019 Източник: Община Правец видяна 295 /

ДГ „Здравец“ обявява свободно работно място за длъжността завеждащ административна служба в детска градина:
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
      1.1. Област на дейност: - Административен персонал в детска градина;
      1.2. Цел на длъжността: Организира и води документите на служителите в детската градина, като обработва всички документи по назначенията и уволненията на служителите, съхраняването на досиетата и други документи; съхранява и опазва имуществото на детската градина, отговаря за него; снабдява институцията с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти;извърша касови операции и отговаря за тях в определените срокове.
      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно      
              Допълнителни изисквания: - Познания за HACCP; много добри умения за Microsoft Office, интернет, онлайн програми; работа в екип .
      2. Необходимите документи за кандидатстване:
      2.1. Заявление за участие (свободна форма);
      2.2. Копие от документи за  образование
      2.3. Автобиография;
      2.4. Копие на лична карта
      3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ“Здравец“, от 8:30 часа до 17:30 часа
Лице за контакти:  Силвия Станева
Телефон за контакти: 0879496119     
      4. Срок за подаване на документите: 11.10.2019 година


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?