Допълване в ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

13 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 83 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва:

В раздел VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ се добавя:
1.    Част от МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, състояща се от две тела – тяло „А“ на три етажа и тяло „Б“ на два етажа, с разгъната застроена площ на цялата сграда от 535,45 кв.м., а именно: ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ НА ТЯЛО „Б“, както следва: а) зала АТЦ – с площ от 24,50 кв.м.; б) стая – с площ от 10,90 кв.м.; в) зала ЗИК – с площ от 10,90 кв.м.; г) стая – с площ от 8,05 кв.м.; д) баня - с площ от 4,70 кв.м., общи части – тоалетна коридор и стълбище, заедно с 18,04% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XI – За общ. админ. и обществено обслужване, кв. 20 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?