Категории

Допуснати до събеседване кандидати от комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

26 Септември 2023 Източник: Община Правец видяна 61 /

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,
процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”, проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01
“Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”


Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01 “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2021 – 2027 г./, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до събеседване кандидати:

 

За изпълнение на дейности по СЦ 2
1. За „Ръководител дейност СЦ 2” – Мая Стефанова Пенчева
2. За „Технически сътрудник СЦ 2”-Паолина Стоянова Любенова

 

За изпълнение на дейности по СЦ 3

1. За „Ръководител дейност СЦ 3” – Мая Стефанова Пенчева
2. За „Технически сътрудник СЦ 3”-Калинка Радева Асенова
Дата на провеждане на събеседване: 29 септември 2023 г. от 9,30 ч. Място на провеждане: Заседателна зала

 

Общинска администрация-Правец, пл.”Тодор Живков”№6 Няма недопуснати до събеседване кандидати.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?