Инвестиционно намерение гр. Правец

10 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 136 /

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) (загл. изм. ДВ бр. 3 от 2006г.)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
гр. Правец, пл. „Т. Живков”, №6
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:  

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ПГПЧЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ И ОУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, НАХОДЯЩИ СЕ В УПИ I, КВ. 101, ПО КК НА ГР. ПРАВЕЦ, ВКЛЮЧВАЩ ФАСАДИ, ПОКРИВ, ЕЛ- И ВИК - ИНСТАЛАЦИИ (ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ)

За контакти: инж. Боряна Найденова - Директор на дирекция СА тел.07133/4888;

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?