Категории

Исторически музей – Правец вече изпълнява нов проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

21 Февруари 2017 Източник: Община Правец видяна 2051 /
Исторически музей – Правец вече изпълнява нов проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – СърбияНа 24 ноември 2016 г. на официална церемония в Министерството по регионално развитие и благоустройство се състоя връчване на договорите на институциите, спечелили проекти по Програмата за ТГС България – Сърбия. Исторически музей – Правец е партньор по спечелен проект по Програмата Интеррег – ИПП за Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г. заедно с община Сурдулица от сръбска страна. Референтния номер на проекта е СВ007.1.11.151. Община Сурдулица е Водещ партньор. Проектът е с наименование „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”. Стойността на проекта е 629755,52 €. За дейностите в община Правец са одобрени 309649.17 €. Партньорите от Сърбия имат 15% национално съфинансиране. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег – ИПП българрия – Сърбия.
    Община Сурдулица и Исторически музей - Правец са обединени в усилията си за съвместно развитие на този проект, чрез съвместен екип за управление и осъществяване на съвместни дейности в трансграничния регион. Вече проведохме първите работни срещи на екипите в Сурдулица на 16.12 2016 г. и в Правец на 03.02.2017 г. Чрез изпълнението на  този проект ще се реализират дейности за изграждане на туристически атракции - градски парк с обществена значимост в гр. Сурдулица и мерки за консервация, реставрация и експониране на три броя културно-исторически паметници в община Правец – два музейни обекта в с. Видраре (Старо класно училище и хан от ХІХ в. с експозиции) и един археологически обект с останки от стар манастир и църква от ХІV в. в с. Осиковица. Целта е по-добро представяне на природното и културно-историческо наследство на двете общини по конкурентен и привлекателен начин.
    Основната цел на проекта за община Правец е извършване на цялостна консервация и реставрация на Старото класно училище от 1848 г. и Туняковският ханот 1820г. в с  Видраре и на руините на църквата «Св. Богородица» от ХІV в. и по-ранните структури около нея в с. Осиковица, м. Манастира. Предвиждаме преаранжиране и обновяване на музейните експозиции в обектите в с. Видраре. В резултат на тези мерки посочените културно-исторически паметници ще се превърнат в атрактивни и повече посещавани туристически дестинации.
    Предвидено е и обучение за повишаване на атрактивността на туристическите обекти в  Правец и обмяна на опит и добри практики за интерпретация на нови и възобновени туристически атракции и популяризирането на туристическите обекти с повишена атрактивност в Сурдулица. Това ще повиши информираността на местните хора, туроператорите и туристите в двата региона. Ще бъдат представени конкурентни, туристически атрактивни обекти и диверсифициран културно туристически продукт в трансграничния регион от двете страни на границата България-Сърбия. Това ще гарантира подобряване на инфраструктурата и подходящо представяне на природното и културно наследство на Сурдулица и Правец в по-добра позиция на туристическия пазар.
    Чрез превръщане на новия градски парк в Сурдулица и трите културно-исторически обекта в община Правец в привлекателни места за природен и културен туризъм ще се увеличи туристическата привлекателност на двете общини. Новият градски парк в Сурдулица и обновените и реставрирани музейни обекти в с. Видраре и археологическият обект в с. Осиковица, община Правец, експониран като „музей на открито”, представени като атрактивни туристически дестинации в трансграничния регион и популяризирането им като  туристически продукт пред широката публика през границата, ще привлечат повече посетители, както местно население, така и туристи, в т. ч. и чужди. Последващото продължаване на археологическите проучвания на обекта в Осиковица, ще разкрие нови останки от манастирския комплекс и те ще бъдат реставрирани и експонирани. Развитието на  музейните обекти в с. Видраре като туристически атракции през следващите години предполага разширяване на портфолиото на дейността и базата на музея в Правец.
    Проектът предвижда и доставки за Музея в Правец, включващи специализирано музейно оборудване за експозициите в с. Видраре, закупуване на информационен киоск - терминал за обществен достъп до информация и интернет, мултимедиен проектор и екран, бус, дигитален фотоапарат, модерен металдетектор. По този начин Исторически музей – Правец ще се превърне в една добре оборудвана институция със съвременна апаратура и технологии. Това ще допринесе за разгръщане на сериозна проучвателна, експозиционна и популяризаторска дейност.
    В момента се възлагат процедурите по PRAG за изпълнение на основните дейности по проекта – строителство и реставрация, оборудване, провеждане на събития и публичност, изработване на рекламни материали и пр.
    Успешнота изпълнение на настоящия проект ще доведе до повишаване на туристическата привлекателност и атрактивност и интереса към община Правец не само от областта и страната, но и зад граница.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС
ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия

Галерия снимки

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?