Категории

Класиране от комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

28 Септември 2023 Източник: Община Правец видяна 62 /


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”, проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01 “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”


Класиране от Комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”
Във връзка с изпълнение на Процедурата по подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01 “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2021 – 2027 г./, комисията за подбор на персонала обявява класираните кандидати:
за изпълнение на дейности по СЦ 2:
1. За „Ръководител дейност СЦ 2” – Мая Стефанова Пенчева
2. За „Технически сътрудник СЦ 2”-Паолина Стоянова Любенова за изпълнение на дейности по СЦ 3:
1. За „Ръководител дейност СЦ 3” – Мая Стефанова Пенчева
2. За „Технически сътрудник СЦ 3”-Калинка Радева Асенова

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?