Категории

Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати

20 Декември 2022 Източник: Община Правец видяна 138 /

Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-
2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-
0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022 г. на Кмета на
Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до
събеседване кандидати съгласно Приложение № 4 и недопуснатите до събеседване
кандидати, съгласно Приложение № 4а.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?