Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

07 Март 2018 Източник: Община Правец видяна 349 /

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ и заповед №З- 187/01.03.2018 г. на Кмета на община Правец Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение №2. Няма недопуснати до събеседване кандидати.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?