Категории

Община Правец обявява 31 броя заповеди на кмета на община Правец за отчуждаване части от поземлени имоти

07 Октомври 2022 Източник: Община Правец видяна 208 /

Община Правец обявява 31 броя заповеди на кмета на община Правец за отчуждаване части от поземлени имоти, находящи се в гр. Правец, попадащи в обхвата на уличната регулация и във връзка с реализиране на обект- публична общинска собственост - обходна улица от новопроектирана осова точка №2000, през новопроектирана осова точка № 2001, до новопроектирана осова точка № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на град Правец от новопроектирана осова точка № 2002 до осова точка № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец.

На основание чл. 25, ал. 3 във връзка с чл.25, ал.2 и чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост обявява 31 броя заповеди на кмета на община Правец за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализиране на обект- публична общинска собственост - обходна улица от новопроектирана осова точка №2000, през новопроектирана осова точка № 2001, до новопроектирана осова точка № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на град Правец от новопроектирана осова точка № 2002 до осова точка № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?