Категории

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

21 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 21 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на Дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ и  Дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?