Категории

Община Правец обявява свободно работно място - Трудотерапевт

07 Юни 2024 Източник: Община Правец видяна 83 /

Трудотерапевт в Център за настаняване от семеен тип за стари хора, гр. Правец

Описание на длъжността
    Планира и осъществява програми за трудотерапия на лица в надтрудоспособна възраст с цел развитие и подобряване на трудовите им навици и усвояване на различни практически умения. Съвместно със социалния работник участва в изработване на индивидуален план за подкрепа на всеки ползвател в съответствие с установените потребности. 8 /осем/ часов работен ден, сменен режим на работа.

Основна цел на  длъжността

     Отговаря за организирането и провеждането на трудотерапията с потребителите на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за стари хора  - функционална, битова, занимателна, развлекателна, индустриална, обучение в самообслужване.
    
Изисквания за заемане на длъжността
 - Образование: средно
 - Квалификация: трудово обучение; допълнителна квалификация в сферата на социални  услуги.
 - Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване
1. Молба /свободен текст/;
2. Автобиография;
3. Диплома за завършено образование /копие/.

Краен срок за подаване на документи- 26.06.2024 г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg.  
За повече информация на тел: 07133/ 48 96.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?