Категории

Община Правец организира заключителна пресконференция по проект „център за семейно консултиране и подкрепа- правец“ финансиран по договор № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

12 Септември 2023 Източник: Община Правец видяна 114 /

Дата на провеждане: 21 септември 2023г.
Час на провеждане: 11:30 ч.
Място на провеждане: гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 6.

На публичното събитие ще се представят реализираните дейности, резултатите и постигнатите индикатори при изпълнение на проектните дейности.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?