Община Правец търси да назначи "Изпълняващ длъжността Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа "Свети Иван Рилски", с.Разлив

06 Март 2018 Източник: Община Правец видяна 481 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

Изпълняващ длъжността Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа “Свети Иван Рилски”, с.Разлив, община Правец

I. Изисквания към кандидатите:
- Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" или "магистър".
- Предимство са придобити професионални квалификации – «учител» , «икономист» или еквивалентни
- Компютърна грамотност
- Работа с деца в риск е предимство

II.Кратко описание на длъжността
Директорът на Дома за деца лишени от родителска грижа планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика по отношение предоставянето на социални услуги по отглеждането и възпитанието на деца, лишени от родителска грижа, както и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на Дома.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg.
Краен срок за подаване на документи- 29.03.2018г.
За повече информация на тел: 07133/5096.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?