Община Правец удължава срока за подаване на документи

10 Юни 2019 Източник: Община Правец видяна 90 /

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16:00 часа на 12 юни 2019г. на кандидатите по Проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”, финансиран по ОП РЧР, процедура  №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, за изпълнение на Дейност “Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” - Педагог и Помощник-възпитател.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?