Община Правец удължава срока за подаване на документи

28 Януари 2020 Източник: Община Правец видяна 66 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 15 февруари 2020 г. за подбор на персонал за длъжността учител клуб „Бързи, смели, сръчни” в ДГ ”Здравец”- гр.Правец.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?