Община Правец удължава срока за прием на документи

08 Октомври 2019 Източник: Община Правец видяна 98 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, удължава срока за прием на документи за подбор на персонал за изпълнение на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” за позиция позиция педагог-сътрудник клуб „Знам и мога“ до 17:00 ч. на 18 октомври 2019 г.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?