Общинска администрация - Правец обявява свободни работни мeста

17 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 421 /

Социален работник ЦСРИ
Основна цел на длъжността
Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите. Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество. Участва в изготвянето и актуализирането на индивидуален план за грижи, както и в разработването на  обучителни, рехабилитационни и терапевтични индивидуални и групови планове за работа с деца и младежис увреждания в ЦСРИ.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образователна  степен: средно или по- висока
2. Наличие на опит в областта на социалните услуги е предимство;
3. Умение за работа с деца и младежи.

Логопед ЦСРИ
Основна цел на  длъжността
Осъществяване на корекционно-възпитателна работа с потребителите на услугата
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: висше;
• Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
• Специалност:”Логопедия”
• Стаж по специалността се счита за предимство.

Психолог в ЦСРИ

Основна цел на  длъжността
Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата. Формира умения и навици и стимулира тяхното интелектуално развитие за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: висше;
• Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
• Специалност:”Психология”
• Стаж по специалността се счита за предимство.

Медецинска сестра в ЦСРИ
Основна цел на  длъжността
Осигурява здравни грижи за потребителите на социалната услуга ЦСРИ.
Изисквания за заемане на длъжността
• Образование – полувисше, висше, степен специалист, специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
• Професионална област – няма,
• Стажа и опита се считат за предимство.

Помощник възпитател в ЦСРИ /по заместване/
Основна цел на  длъжността
Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦСРИ. Участва в  предоставянето на социални услуги и консултации на потребителите на ЦСРИ.
Изисквания за заемане на длъжността
Образование –средно-специално, средно.
Професионална област – няма, стажа и опита в работа с деца и младежи се считат за предимство.

Краен срок за подаване на документи-11.05.2018 г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg
За повече информация на тел: 0887337511


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?