Обяви за свободни работни места в ДГ "Здравец" гр. Правец

17 Август 2017 Източник: Община Правец видяна 606 /

ДЕТЕГЛЕДАЧ  В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ

 Изисквания за заемане на длъжността
1. Средно образование
2. Стаж по специалността с предимство
3. Умение за работа в екип

Описание на длъжността:
 1. Полага непосредствени грижи за поверените и деца и осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата.Съвместно с медицинската сестра отговаря за живота и здравето на децата.
2. Участва в дейности за поддържане на чиста и здравословна среда на децата.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до директора на ДГ „Здравец” гр.Правец
2. CV
3. Диплома за завършено образование
4. Копие на трудова книжка

ДЕТСКИ УЧИТЕЛ КЪМ ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ
 
  Изисквания за заемане на длъжността
1. Висше педагогическо образование – минимална степен бакалавър
2. Стаж по специалността с предимство
3. Умение за работа в екип

 Описание на длъжността:
1.Планира,подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност на децата.
2.Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал,съобразно образователните програми и прогнозира очакваните резултати.
3.Подбира и планира адекватни методи,средства, материали, инструментариум за реализация на конкретна образователна дейност.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление
2. CV
3. Диплома за завършено образование
4. Копие на трудова книжка

Подборът ще бъде извършен от комисия с председател директора на детското заведение.В комисията ще бъде включен като член и представител на Общинска администрация- гр.Правец

Документите ще се приемат от 21.08.2017г. до 25.08.2017г. включително, от 8,30ч. до 17,30ч. в сградата на ДГ "Здравец", гр.Правец, ул. „Христо Ботев” №6,
тел. за информация: 07133/4561 и 0879496119 – г-жа Силвия Станева – Директор на ДГ „Здравец” гр.Правец


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?