Категории

ОБЯВЛЕНИЕ

30 Декември 2022 Източник: Община Правец видяна 151 /

Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява класираните кандидати за работа.
Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022 г. на Кмета на Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява класираните кандидати за работа съгласно приложени списъци.

Списък на лица, които са кандидатствали за работа по проект „Грижа в дома в Община Правец”

Окончателен списък на лица, които са одобрени за работа по проект „Грижа в дома в Община Правец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?