Категории

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

24 Октомври 2022 Източник: Община Правец видяна 126 /

На 26 октомври 2022 г. (сряда) от 14:30 часа, в зала на първи етаж в сградата на община Правец, пл. „Тодор Живков“ 6 ще се проведе информационна среща за представяне на отворени и предстоящи възможности за финансиране на проекти до края на 2022 година. Организатор на събитието е екипът на Областен информационен център София — град и София — област (ОИЦ-София). По време на информационната среща ще бъдат презентирани програми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради. Ще бъдат представени отворени и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините. В програмата са включени и възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства. Предвидени са и мерки, насочени към образователни, социални и културни институции.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни в общината: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни и социални институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.
Информационната среща в община Правец ще се проведе в рамките на есенната кампания на ОИЦ-София във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област, в периода 11 октомври до 3 ноември 2022 г.

ОИЦ-София (Договор BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа не Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?