Остават 8 дни до крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации от физическите лица за доходи получени през 2017г.

20 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 208 /

До 30 април 2018г. физическите лица, включително едноличните търговци следва да декларират доходите си получени през 2017г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

В същия срок следва да се заплати и дължимия данък.
Не следва да подават годишни данъчни декларации само лицата които са получили доходи единствено от трудови правоотношения, с изключение ако  ползват данъчни облекчения.

Задължително условие за ползване на данъчни облекчения е към момента на подаване на годишната данъчна декларация лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целта е необходимо лицата които ще ползват данъчни облекчения, преди подаване на данъчната декларация да проверят дали имат задължения по данъчно-осигурителната си сметка в НАП, като най-лесно това се извършва с ползване на  персонален идентификационен код.
Санкцията за неподаване на годишна данъчна декларация в срок е до 500 лв.

Годишните данъчни декларации могат да се подават по електронен път с персонален идентификационен код или с електронен подпис, на хартиен носител в териториалните офиси на НАП, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

 

за информация: Петър Захариев
тел: 02 9334042


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?