Подмяна на Преносен (Магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово"

17 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 254 /

СЪОБЩЕНИЕ

Община Правец на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура на обект: Подмяна на Преносен  (Магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово” Проектът се намира в отдел ОТС на Община Правец, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на съобщението, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация на община Правец.
От общината


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?