Категории

СЪОБЩЕНИЕ

29 Юли 2021 Източник: Община Правец видяна 82 /

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА ДИКОВА АЛЕКСАНДРОВА

Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЦЕВ

 Г-ЖА ДИАНА МАНЧЕВА СИРАКОВА

 В Общинска администрация на община Правец е постъпил  проект за нанасяне на ПИ 58030.505.7274, по кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Цана Павлова Иванова.

Проектът  се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

В 7 /седем/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта. 

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?