Категории

СЪОБЩЕНИЕ

20 Септември 2021 Източник: Община Правец видяна 102 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Г-ЖА ГРОЗДАНА АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА

Г-ЖА  ПЕТЯ ГРИГОРОВА ЗАХАРИЕВА

Г-ЖА  ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

Г-Н  ДАНИЕЛ МИЛЧЕВ ПАНКОВ

Г-ЖА РЕНИ ЦАНОВА СИМЕОНОВА

Г-Н ЦВЕТАН ТИНЧЕВ ЦВЕТКОВ

Г-ЖА ИВАЙЛА ТИНЧЕВА ЦОЛОВА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот находящ се в мах Драганска, гр. Правеца, собственост  на наследниците на Васил и Цвета Драгански

 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

 

От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?