Категории

СЪОБЩЕНИЕ

23 Септември 2021 Източник: Община Правец видяна 119 /

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА ДИКОВА АЛЕКСАНДРОВА

Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

Г-ЖА  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА-СТЕФАНОВА

Г-Н  АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

Г-Н  ИВАН САВОВ ИВАНОВ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ДОНЧЕВ

Г-Н ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ДОНЧЕВ

Г-Н ИВО ХРИСТОВ ИЛЧЕВ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот находящ се в мах Драганска, гр. Правеца, собственост  на наследниците на Петър Павлов Боновски

 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

 

От общинска администрация 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?