Категории

СЪОБЩЕНИЕ

05 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 100 /

ДО 
Г-Н НЕДЮ РУСЕВ ЗАПРЯНОВ 
Г-Н БАНКО НЕДЕВ РУСЕВ 
Г-ЖА СНЕЖАНА СТОЕВА НИКОЛОВА 
Г-ЖА ПЕНА БАНКОВА ГАНЧЕВА 
Г-ЖА КИНА РАДКОВА КРЪСТЕВА 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот находящ се в мах Семкова, с. Видраре, общ. Правец, собственост на наследниците на Банко Петков Иванов
Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.


От Общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?