Категории

СЪОБЩЕНИЕ

10 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 72 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Пенка Георгиева Христова
Ценка Иванова Станева
Десислава Стефчова Георгиева
Боринка Горанова Радоева
Мила Илийчова Иванова

Съобщаваме Ви, че със заповед № З- 736/14.12.21г. на Кмета на община Правец е нанесен ПИ 58030.505.7277, в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Станьо Тодоров Нецовски.
Заповедта се намира с отдел „УТУС”, Община Правец, пл. Тодор Живков №6, ет.1, стая 109 и може да се преглежда от заинтересованите лица.
На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР, заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок, чрез община Правец пред Административен съд на Софийска област.

От Oбщината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?