Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 261 /

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО

Г-ЖА ЦОНКА НИКОЛОВА КАНАЗИРСКА 
Г-ЖА ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА 
Г-Н ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ 
Г-ЖА ЮЛИАНА ГРИГОРОВА КОЦЕВА 
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ГРИГОРОВА КОЦЕВА 
Г-ЖА ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЕЕВА 
Г-Н ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ 
Г-Н ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 
Г-ЖА ДАНИЕЛА МИЛЧОВА ДАКОВА 
Г-Н ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ 
Г-Н ИЛЮША НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 
Г-Н МИТКО ГЕОРГИЕВ ВЕШЕВ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА 

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по реда на чл.13 от ППЗСПЗЗ за бивш земеделски имот попадащ в границите на строителен полигон на мах. Скърнава, гр. Правец, собственост на наследниците на Ганчо Ценов Ганчев.

Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От Общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?