Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 381 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н ВАСИЛ КРЪСТЕВ ЧИНОВСКИ
Г-ЖА КРАСИМИРА ЦЕНОВА СТАНИЛОВА
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ПАНТАЛЕЕВА
Г-Н ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
Г-Н СТАНИСЛАВ ЦВЕТЕЛИНОВ БАГЕЛЕЙСКИ
Г-Н ИВАН ЦВЕТАНОВ БАГЕЛЕЙСКИ
Г-Н ПЕТКО ХРИСТОВ ДЖАМБОВ
Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ БАГЕЛЕЙСКИ
Г-ЖА НАДКА БОНЧЕВА ЛАЗАРОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по реда на чл.13 от ППЗСПЗЗ за бивш земеделски имот попадащ в границите на строителен полигон на мах. Багелейска, с. Разлив, община Правец, собственост на наследниците на Станьо Бенчев Багелейски.
Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.
От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?