Категории

СЪОБЩЕНИЕ

10 Март 2023 Източник: Община Правец видяна 77 /

ДО 

Г-ЖА ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА 
Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 
Г-Н ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ 
Г-ЖА РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА 
Г-ЖА ИСКРА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОД,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен

план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот находящ се в мах. Драганска, гр. Правец, собственост на наследниците на Петко Рачев Ненчев.

Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска
администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/  дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От Общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?